ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่อง พัฒนาเว็บสวยด้วยฝีมือตนเองด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โดย นางทรรศนีย์ ทองบัว ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านสัตหีบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่อง พัฒนาเว็บสวยด้วยฝีมือตนเองด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver8 เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและสร้างเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต์ตลอดจนถึงการพัฒนาแอพลิเคชั่นโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงใช้งานง่ายมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดวางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มัลติมิเดีย รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชมลงในเว็บเพจได้อย่างง่ายดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้งานทั่วไป

ขั้นตอน/วิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่อง พัฒนาเว็บสวยด้วยฝีมือตนเอง ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่อง พัฒนาเว็บสวยด้วยฝีมือตนเอง ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน

3. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พัฒนาเว็บสวยด้วยฝีมือตนเอง ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ให้ครบจำนวน 10 บทเรียน พร้อมทั้งทำใบงาน/กิจกรรม เพื่อประเมินตนเอง

4. หากไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจอีกครั้ง

5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ตนเองหลังจากได้ศึกษาบทเรียนแล้ว

ผู้จัดทำ

นางทรรศนีย์ ทองบัว ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 27 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

โทร. 08 6110 7561 E-mail: tass.thong@gmail.com